Kliendile

Teenusele suunamine

Erihoolekandeteenusele suunamist soovijal peab olema koostatud rehabilitatsiooniplaan sh täpsustatud isiku vajadus erihoolekandeteenuse saamiseks. Kui isikul on olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan, esitab ta taotluse erihoolekandeteenusele suunamiseks koos taotlusel märgitud dokumentidega juhtumikorraldajale Sotsiaalkindlustusameti büroos. Dokumendid võib saata postiga, viia isiklikult klienditeenindajale või juhtumikorraldajale. Klienditeeninduste lahtiolekuajad ja juhtumikorraldajate vastuvõtuajad on Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.

Pärast taotluse esitamist valitakse isikule sobivaim teenuse osutaja Sotsiaalkindlustusameti, isiku ja teenuse osutaja vahelises koostöös. Võimalusel korraldab juhtumikorraldaja kolmepoolse kohtumise, kus hoolekandeasutuse esindaja tutvustab isiku ja hoolekandeasutuse vahel sõlmitava lepingu üksikasju, informeerib isikut võimalikest lisateenustest, vaba aja veetmise võimalustest jne. Selline kohtumine annab ka hoolekandeasutusele võimaluse eelnevalt tutvuda teenusele tulija soovide ja vajadustega ning teha vajalikke ettevalmistusi teenuse osutamiseks.

Igapäevaelu toetamise, töötamise toetamise ja toetatud elamise teenuse puhul peab erihoolekandeteenust saama suunatud isik pöörduma erihoolekandeteenuse osutaja poole suunamisotsuses märgitud tähtpäeval, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul ning kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul 7 päeva jooksul kokkulepitud tähtpäevast arvates.

Nimetatud tähtaja möödumisel ei ole isikul enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada.

Kui Sotsiaalkindlustusametil ei ole võimalik erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule suunamisotsust väljastada soovitud hoolekandeasutusse, teavitab Sotsiaalkindlustusamet isikut vaba koha olemasolust teise teenuse osutaja juures või teenuse saamiseks tema järjekorda võtmisest.

Juhul, kui isik soovib pärast suunamisotsuse väljastamist hoolekandeasutust vahetada, tuleb tal esitada sellekohane taotlus juhtumikorraldajale. Soovitud hoolekandeasutuses vaba koha olemasolul väljastab Sotsiaalkindlustusamet isikule uue suunamisotsuse.

Juhtumikorraldaja, kelle poole pöörduda:
Linda Lillemaa
Lai 14, 80010 Pärnu, kab. 101
Telefon: 447 7633
E-post: Linda.Lillemaa@parnu.ensib.ee
Viljandi klienditeenindus:
Vabaduse väljak 6, 71020 Viljandi
Infotelefon: 16106 või 612 1360
Üldtelefon: 435 0580
Faks: 435 0584
E-post: viljandi@sotsiaalkindlustusamet.ee

Klientide vastuvõtt:
E 8:30-18:00
T, K, N 8:30-16:30
R 8:30-13:00